Hälleskogsbrännan

Jag har vid två tillfällen besökt Hälleskogsbrännans Naturreservat och följt vad branden har gjort med naturen och hur växter och djur sakta återtar området steg för steg.

“I Hälleskogsbrännans naturreservat kan du på nära håll uppleva hur naturen påverkades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Naturreservatet
kommer under många år framöver vara en plats där det går att se hur
skogen återhämtar sig och livet återvänder.
För att underlätta ditt besök har länsstyrelsen anlagt stigar och rastplatser med bänkar, bord och eldplatser. På baksidan kan du läsa om
nio besöksmål med olika svårighetsgrad och inriktning.” Ur folder Hälleskogsbrännan

Länkar:
Faktablad om Hälleskogsbrännan
Länk till Länsstyrelsen i Västmanland och deras information.

Foton från 2016

2020

Informationstavlor vid Grävlingsberget med omfattande information om branden och Naturreservatet.

Branden bränner allt i sin väg. Berggrund och stenar ligger nakna under många år. Alla träd har bränts och är kompakt grå.

Växter åter kommer sakta in i området. Dessa bilder är tagna 2020, 6 år efter branden 2014.