Kreativitet

Om barndomstrauma och beroenden. Av Gabor Maté


Look Beyond Borders – 4 minutes experiment

För tjugo år sedan demonstrerade den amerikanska psykologen Arthur Aron att en försoning ägde rum mellan två främlingar om de såg fyra minuter i ögonen. Därifrån gjorde Amnesty International en experimentfilm för att påminna, särskilt i dessa tider som verkar domineras av konflikter och uppdelning, om att se världen genom en annan persons ögon alltid är bra. Denna film, ′′ Look Beyond Borders “, producerad i Berlin, börjar från ett symboliskt möte med européer med flyktingar för att bli en universell metafor.


Vinter i P1 – Stina Wolter

“Stina Wollter menar att vår egen tolkning av ett konstverk berättar något om var vi befinner oss i våra liv. Hon kommer ihåg ett konstverk som hon nästan avskytt vid en tidpunkt och som hon tio år senare omfamnat. Vad har hänt? – Jo, livet bäddade om: efter en skilsmässa, sjukskrivning, ensamföräldraskap, och en brors och en systers död så kanske jag hörde vad verket ville mig. Plötsligt fanns det tröst där det innan var frånstötande, säger hon.” Text från Sveriges Radio – Lyssna på Stina Wollters Vinterprogram. Finns HÄR på SR.se


Thinking with hands

The interview-film THINKING WITH HANDS is part of the Swedish project HANDICRAFT HUMANITIES. For news and info about the project facebook-search ”hemslöjd humaniora”. (https://www.facebook.com/hemslojdhuma…)


What does colour sound like?


Tema Kultur

“Det här blir inget försvarstal till kulturen. Det borde räcka med kunskapen att till exempel mötet med ”konstig” konst är att vidga hjärnan så nya synapser, kopplingar, skapas. Att vi behöver kultur, för både kropp och själ, vittnar bland annat en rad forskare och andra om.” 2019-11-20

Läs vidare i PEDAGOGISKA MAGASINET Där finns 11 st artiklar på temat Kultur


En dansant sur la terrasse


Stress-related hormone cortisol lowers significantly after just 45 minutes of art creation

“Whether you’re Van Gogh or a stick-figure sketcher, a new Drexel University study found that making art can significantly reduce stress-related hormones in your body. Although the researchers from Drexel’s College of Nursing and Health Professions believed that past experience in creating art might amplify the activity’s stress-reducing effects, their study found that everyone seems to benefit equally. ” Källa PsyPost 15 juni 2016

Läs hela artikeln på PsyPost.org


Art therapy is finally being taken seriously as a tool for boosting health

“On Monday, the World Health Organization’s Regional Office of Europe dove deep into the art world. In a new report, it channeled its considerable power and resources towards investigating whether art really could be a powerful form of medicine — ultimately suggesting art can be therapeutic, and boosting its credibility in the process.” 12 nov 2019

Läs mer på Inverse.com


Lil Buck with Icons Of Modern Art


H.M. Drottning Silvias stiftelse ger stöd till musikterapi för barn och ungdomar

“Stiftelsen MusikBojen, grundad av bland annat Claire Rosvall (Min Stora Dags grundare) och Max Martin, verkar för att skapa tillgång till musikterapi för svårt utsatta barn och ungdomar med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Nu får stiftelsen stöd även från H.M. Drottning Silvias stiftelse Care About The Children.” 14 nov 2019

Läs mer på Musikbojen


”Musikterapi är en underutnyttjad samhällsresurs”

“I sin senaste rapport som släpps 11 november, slår WHO Europa fast att samhällsinsatser med inslag av kulturella och konstnärliga uttrycksformer främjar psykisk och fysisk hälsa. Vi vill rikta beslutsfattares uppmärksamhet till musikterapi, en internationellt erkänd forskningsbaserad behandlingsform, som kan bidra till att lösa angelägna samhällsproblem, och är en underuttnyttjad samhällsresurs i svensk hälso- och sjukvård. ” 14 nov 2019

s vidare i: Dagens medicin


Hjerneforsker: Vi behøver ikke den lange skoledag, hvis vi satser mere på kunst og bevægelse

“I en ny bog argumenterer hjerneforsker Kjeld Fredens for, at eleverne ville lære langt mere, hvis de praktiske og kunstneriske elementer fik større vægt i skolen. Man kunne rask væk både forkorte skoledagen og bruge flere timer på musik, bevægelse og håndværk. Og samtidig ville eleverne lære mere.” Ur Politiken Skoleliv

Läs mer i det digitala nyhetsmediet – Politiken Skoleliv 


Kaos är kreativitetens kammare

“”Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar. Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den “kvinnliga” högerhjärnhalvan och den “manliga” vänsterhjärnhalvan. …… För de barn som får för mycket “ordning” blockeras kreativiteten. Deras förmåga till iakttagelse, koncentration och prestation försämras, de får svårare att skapa, blir kunskapsfientliga och kan inte värdera vad som är viktigt och mindre viktigt.””

Detta är taget plockat från Facebook och är ursprungligen en artikel i Sundsvall Tidning 24 mars 2011. Du kan läsa hela artikeln här.


The Space between

“There is nothing to fear in the act of beginning. More often than not it knows the journey ahead better than we ever could. Perhaps the art of harvesting the secret riches of our lives is best achieved when we place profound trust in the act of beginning. Risk might be our greatest ally. To live a truly creative life, we always need to cast a critical look at where we presently are, attempting always to discern where we have become stagnant and where new beginning might be ripening. There can be no growth if we do not remain open and vulnerable to what is new and different. I have never seen anyone take a risk for growth that was not rewarded a thousand times over.”

JOHN O’DONOHUE

From his books: To Bless the Space Between Us (US) / Benedictus (Europe) Ordering Info: https://johnodonohue.com/store