Utställning


10 december – 15 december 2021

Medverkande jag Börje Forsgård, Stefan Sjöblom och Lotta Geisler.
Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Galleri Bellman – Bellmansgatan 9 – Södermalm – Stockholm

VÄLKOMNA


Tidigare utställningar

Galleri SVEA  21-26 oktober 2017

Börje Forsgård och Stefan Sjöblom

Film från Galleri SVEA


Galleri Hagman, Stockholm 2011 (Numera Galleri Bellman)

Galleri TU, Stockholm 2006

  • Börje Forsgård
  • Pecka Blomdalen

Galleri TU, Stockholm  2005

Centrumkyrkan Farsta 1990