Utställning


  • Kommande utställning – Galleri Movitz, Hornsgatan 40, Stockholm,
  • 24 september — 1 oktober 2020,
  • Börje Forsgård, Stefan Sjöblom och Lotta Geisler

Tidigare utställningar

Galleri SVEA  21-26 oktober 2017

Börje Forsgård och Stefan Sjöblom

Film från Galleri SVEA


Galleri Hagman, Stockholm 2011 (Numera Galleri Bellman)

Galleri TU, Stockholm 2006

  • Börje Forsgård
  • Pecka Blomdalen

Galleri TU, Stockholm  2005

Centrumkyrkan Farsta 1990

Please follow and like us:
Tweet